Gotlandstoner.se
Efter klockar Veström i Vallstena.
227. bis