Gotlandstoner.se
Sjöngs av ungdomen, då ingen spelman fanns tillgänglig.
228.